Amos 3/7

Список транспондеров Amos 3/7

11140 H

30000 3/4


NTN
Inter
Tonis
Tysa 1
Kultura
KDRTRK
112 Ukraine
112 Ukraine HD
EuroNews Ukraina
Music Box Ukraina
Pershiy Avtomobilniy
Pershiy Diloviy


11175 H

30000 3/4


STB
ICTV
Milady TV
Novy Kanal
24 Kanal
UA Pershiy
UA Krym
Kultura
QTV
M1
M2


12410 H

20833-7/8

Pershyy Zakhidnyy
Vozrozhdeniye
Boutique TV
ChePe Info
Malyatko TV
OTB Galychyna
Zalp TV
Pravda Tyt (MPEG-4)
UA Pershiy (MPEG-4)
Televsesvit (MPEG-4)
Ukrainian Fashion (MPEG-4)
1+1 (MPEG-4,BISS)